BENDROSIOS NUOSTATOS

Vertiname Jūsų pasitikėjimą ir atsakingai rūpinamės mums patikėtų Jūsų asmens duomenų apsauga bei privatumu! UAB „Saflora“ įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo užtikrina sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Visus duomenis renkame, laikome ir tvarkome vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduodame jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: info@sapolita.lt

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR INFORMACIJOS RINKIMO TIKSLAI

Žemiau pateikiame sąrašą asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti ir tvarkyti, bei rinkimo tikslus:

✓ prekių užsakymo, pardavimo ir pristatymo tikslu, nesukuriant asmeninės paskyros – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įsigytų prekių pristatymo adresas

✓ prekių užsakymo, pardavimo ir pristatymo tikslu, sukuriant asmeninę paskyrą – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas

✓ duomenys, kuriuos mums pateikiate, arba kuriuos gauname iš trečiųjų asmenų, kurie yra susiję su apmokėjimu už prekes, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris (jeigu apmokėjimas yra vykdomas nuotoliniu būdu).

Po apsipirkimo mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

✓ pirkimų istoriją

✓ elgsenos elektroninėje parduotuvėje istoriją

✓ mokėjimų istoriją

✓ Jūsų ir mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus

✓ trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Sutarties sudarymui ir vykdymui. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.sapolita.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

✓ vardą

✓ pavardę

✓ telefono numerį

✓ elektroninio pašto adresą

✓ prekių pristatymo adresą

Apgailestaujame, tačiau nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Paslaugų gerinimui. Siekiant užtikrinti sklandų apsipirkimą ir mūsų svetainės naudojimą, vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

✓ pirkimų istoriją

✓ naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją

✓ mokėjimų istoriją

✓ atsiliepimai apie Jūsų pirktas prekes

✓ Jūsų ir mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus

TREČIOSIOS ŠALYS KURIOMS GALI BŪTI PERDUOTI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis ir tik tokia apimtimi kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Jūsų teisėtus interesus. Taip pat Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų numatyta tvarka.

✓ kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, taip pat Lietuvos paštui, kurie pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais.

SAUGUMO POLITIKA

Tam, kad užkirstume kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ar neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei apsaugoti turimą informaciją, yra įdiegtos tinkamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės. Saugų naudojimąsi www.sapolita.lt svetainėje užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp Jūsų naršyklės ir sapolita.lt serverio, yra šifruojama.

Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų Jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę Jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

JŪSŲ SUTIKIMAS

Naršant mūsų svetainėje arba darant užsakymą www.sapolita.lt Jūs sutinkate su šia Privatumo politika, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi joje nustatyta tvarka. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Gerbiame ir saugome kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis.

Krepšelis
Uždaryti Patikusios prekės
Kategorijos